Lưu trữ

Posts Tagged ‘Trắc nghiệm’

Trắc nghiệm Toán theo chuyên đề: Tổ hợp và Ứng dụng Đạo hàm

Trước đây đã có một số chuyên đề Trắc nghiệm cho cả 3 khối. Nay bổ sung thêm 2 chuyên đề nhỏ.

  • 75 câu trắc nghiệm Tổ hợp: Tải về.
  • 38 câu trắc nghiệm Tổ hợp : Tải về.
  • Bài tập ứng dụng đạo hàm (K.12) – Tự luận và trắc nghiệm: Tải về.

                                                                                                     Nguồn : Mathvn.com

Advertisements