Archive

Posts Tagged ‘Bất phương trình’

Tìm giá trị của tham số m để BPT có nghiệm

Tháng Sáu 5, 2009 Để lại bình luận

Tải về tại đây :   Tải

Chuyên đề Phương trình, bất phương trình mũ và logarit

Tháng Năm 19, 2009 Để lại bình luận

Đăng bởi MATHVN | 4 nhận xét 


Bài viết này tổng hợp các chuyên đề về phương trình, bất phương trình mũ và logarit của các thành viên trên Diễn đàn toán học. Trong đó có 6 phần lý thuyết + bài tập và 1 phần tóm tắt lý thuyết. Lượng bài tập được đưa ra trong các tài liệu này rất phong phú, gần như đã đầy đủ các dạng với hơn 1000 bài. Có tập tài liệu phân loại và đưa ra các phương pháp giải cho từng loại một cách cụ thể.
Đặc biệt hữu ích cho học sinh 12 và giáo viên Toán THPT.
Download tại đây:   Tải

 

Các chuyên đề về bất pt

Tháng Năm 14, 2009 Để lại bình luận

BPT chứa trị tuyệt đối

Tháng Năm 10, 2009 Để lại bình luận